Krstarenje mladenaca jahtom Dunav - Sava
Mladenci su posle venčanja otišli na krstarenje Savom - Dunavom - Savom nekoliko sati. Jahta je dužine 12m, kapacitet do 10 osoba.

Dokumenta za opštinsko venčanjeKoja su dokumenta potrebana za venčanje u opštini:


Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci
Lične karte, važeće
Taksa od 210 dinara (ako je venčanje u opštini, za teren se posebno plaća)
Da dođu mladenci zajedno kod matičara da potpišu zapisnik i da se utvrdi identitet

Ako je osoba razvedena, treba u izvodu rođenih da jasno piše da je razvedena. Ako ne piše znači da presuda nije pravosnažna, treba se obratiti sudu koji je vršio razvod.

/tag: šta treba za vencanje/

Mladoženja stranac

Koja su dokumenta potrebna za venčanje u opštini ako je mladoženja stranac?

  • Izvod iz knjiga rođenih ne stariji od 6 meseci, iz zemlje koje dolazi
  • Prevod izvoda
  • Pasoš (strani)
  • Fotokopija pasoša
  • Uverenje o slobodnom bračniom stanju (to izdaje matičar koji strancu da izvod rođenih iz mesta odakle dolazi)
  • Prevod
  • Beli karton iz supa, (kopija) pretpostavljamo da će se mladoženja prijaviti kod mlade za boravak
  • 210 dinara taksa za venčanje (ako je venčanje u zgradi opštine)

Читаоци